Cách giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ

Đăng bởi: webchuanVào: 15 Tháng Ba,2022

Khi xảy ra tình huống tranh chấp đất đai không có sổ đỏ diễn ra, dầu tiên cơ quan nhà nước sẽ khuyến khích hòa giải đôi bên. Trong quá trình hòa giải tại UBND cấp xã không thành công thì sẽ được tiếp tục giải quyết theo trình tự như sau:

  • Thứ nhất tranh chấp đất đai khi một bên có giấy tờ chứng nhận. Đương sự có giấy chứng nhận hoặc một giấy tờ thuộc quy định của điều 100 Luật Đất Đai và tranh chấp tài sản có gắn liền với đất thì sẽ được tòa án nhân dân trực tiếp giải quyết.
  • Thứ hai, tranh chấp đất đai mà không bên nào có giấy tờ chứng nhận. Cả hai bên đương sự đều không có giấy chứng nhận và giấy tờ thuộc điều 100 Luật Đất Đai và tranh chấp tài sản có gắn liền với đất. Đương sự sẽ được lựa chọn 1 trong 2 hình thức giải quyết vấn đề tranh chấp đất dưới đây: Nộp đơn yêu cầu giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai tại UBND các cấp có thẩm quyền hoặc Khởi kiện tại tòa án nhân dân có đủ thẩm quyền theo quy định của luật tố tụng dân sự